Hos oss er alle elever like viktige. Bare spør hvem som helst på Fredly. Det innebærer fokus og hardt arbeid. For at ‘Året skal forandres’ må vi hele tiden spørre oss: «Hvorfor vil vi det?» og «Hvordan kan vi bli bedre?» Det innebærer at vi også må lytte til våre elever – og være endringsvillige.

Olav-Arnsten

Rektor Olav Arntsen

Tlf 72862992
Mob 92820822
E-post rektor@old.fredly.sircondesign.net

Ståle-Sugustad

Inspektør Ståle Sugustad

Tlf 72862993
Mob 92403519
E-post ss@old.fredly.sircondesign.net

Oddvar-Døvik

Administrasjonssjef Oddvar Døvik

Tlf 72862990
Mob 99690426
E-post od@old.fredly.sircondesign.net

Kristin-Wormdal

Kontorsekretær Kristin Wormdal

Tlf 72862990
Mob 93027833
E-post kw@old.fredly.sircondesign.net

Eva Flosand

Sosiallærer / Internatleder (bygg C) Eva Flosand

Tlf 72862997
Mob 98051381
E-post eof@old.fredly.sircondesign.net

Ann-Hovtun

Internatleder (bygg A og B) Anne Kristine Bakken Hovtun

Tlf 72862998
Mob 45447816
E-post akbh@old.fredly.sircondesign.net

FredlyFoto

Treningsinstruktørlærer Heidi Holand Brenne

Tlf 72862968
Mob 97041171
E-post hhb@old.fredly.sircondesign.net


Kjersti 2

Treningsinstruktørlærer Kjersti Hovland

Tlf 72862968
Mob 95866298
E-post kh@old.fredly.sircondesign.net

ola

Securitylærer Ola Halgunset

Tlf 72862966
Mob 99641830
E-post oh@old.fredly.sircondesign.net

Silje-Ødegård

Bistandlærer Silje Ødegård

Tlf 72862967
Mob 45496351
E-post so@old.fredly.sircondesign.net

Fredrik-Lehmann

Brett, ski og surf-lærer Frederik Lehmann

Tlf 72862969
Mob 40552921
E-post fl@old.fredly.sircondesign.net

Inger-Pederstad

Friluftslivlærer Inger Helen Sunnset Pederstad

Tlf 72862967
Mob 95882982
E-post ihsp@old.fredly.sircondesign.net

Kjell-Røstum

Friluftslivlærer Kjell Røstum

Tlf 72862969
Mob 91623688
E-post kr@old.fredly.sircondesign.net

Espen-Eide

Kjøkkenleder Espen Eide

Tlf 72862960
Mob 98045580
E-post ee@old.fredly.sircondesign.net

Håvard-Stellander

Kjøkken / renholdsarbeider Håvard Stellander

Tlf 72862960
Mob 91513622
E-post hs@old.fredly.sircondesign.net

                           Christin 4

Kjøkken / renholdsarbeider Christin Wold Arntsen

Tlf 72862960
Mob 40477451
E-post christinwold@gmail.com

Knut-Bjørnstad

Driftsleder Knut Rune Bjørnstad

Tlf 72862996
Mob 47453361
E-post kb@old.fredly.sircondesign.net

Vaktmester Tore Fissum

Tlf 72862996
Mob —
E-post tore.fissum@gmail.com