«Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine»

Fredly folkehøgskole har satt bærekraftig utvikling på agendaen. Fokus vil være på  miljømessige, økonomiske og sosiale forhold med utgangspunkt i global tenkning og lokal handling.

 

Bærekraft 2

 
 
Hvor er Fredly i dag / hva har vi gjort hittil?
 
Samarbeid med Framtiden i våre hender:
41 folkehøgskoler har samarbeidet Framtiden I Våre Hender. Fredly folkehøgskole var en av disse! Sammen skal vi i tiden framover sette fokus på en bærekraftig utvikling.
 
Fairtrade:
Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel.
Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland,
slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.
Fredly har minimum følgende fairtradeprodukter: Kaffe, te, melis, ananas og banan
 
Skoleprosjekt:
Elevene ved Fredly folkehøgskole samler hvert år inn penger til sosiale prosjekter i Estland og Øst-Afrika.
Tilsammen samler vi inn ca kr. 4 – 500 000,- pr år.
 
Energiøkonomisering:
Lavere strømforbruk betyr bedre klima. På Fredly har vi bl.a. gjennomført følgende tiltak:
– Montert maxvokter på strømforbruket
– Innført varmestyring med nattsenking på alle rom i hovedbygget
– Montert moderne ventilasjonsanlegg med gjenvinning i alle bygninger
– Skiftet alle vinduer i internat A og B i 2012. Skiftet alle vinduer på hovedbygget i 2016.
– Moderne panelovner med elektronisk termostat på alle elevrom
– Installert varmepumper i flere fellesrom
– Montert bevegelsessensor på belysningen i internat A og B
– Skiftet til LED-pærer på de aller fleste lyspunkter
– Montert sparedusjer på alle felles dusjrom
 
Andre tiltak:
– Kjøttfri middag minimum 3 dager i uken, hvorav 1 vegetardag
– Dørpumper på flere av dørene
– Innsamlingspunkt for tomflasker
– Mer bruk av elektronisk informasjon i stedet for papir
– Kildesortering og resirkulering
– Miljøvennlige vaskesystemer med mindre bruk av kjemikalier
– Samarbeider hvert år med kommunen om TV-innsamlingen
– Begrenset bruk av engangskopper
– Alle må bruke egen matboks i stedet for matpapir / plastpose
– Minst mulig matavfall
– Klimaavgift på alle flyreiser i skolens regi. Pengene benyttes til bærekraftige tiltak
 
 
 Fairtrade       Nettstedsoppsett       Fremtiden
 
 
 
Logo21