Kristen skole, hva er det?

 

Respekt for alle:

Fellesskapet på Fredly bygger på respekten for mennesket. Det betyr at vi har den samme respekten for alle uansett bakgrunn, livssyn og erfaringer. Du er velkommen til Fredly uavhengig av din tro!

 

Morgensamling:

At skolen bygger på et kristent verdigrunnlag vil du først og fremst merke på morgensamlingene. Der vil personalet og medelever fortelle livshistorier, synge og spille, eller snakke om sin tro. Noen ganger vil du få høre historier fra Bibelen lest, gjenfortalt, dramatisert eller fremstilt gjennom film og musikk. Av og til kjører vi en Kahoot, og veldig ofte tuller og tøyser vi litt også.

 

Frivillige aktiviteter:

Fredly tilbyr flere frivillige aktiviteter knyttet til tro: Konserter, samtalegrupper, møter, leirer og lignende. Fredly er tilknyttet Normisjon, og hvis du vil kan du delta på møter i regi av dem. Du kan også når som helst snakke med personalet om tro.

 

Valgfagdager våren 20129

 

Logo21

 

Normisjon