Fredly folkehøgskole ligger i kommunesenteret Børsa i Skaun kommune, 3 mil vest for Trondheim. Skolen er en stiftelse som er opprettet av Normisjon i Trøndelag. Vi har hvert år ca. 120 – 130 elever. Skolens linjetilbud er innenfor emnene Friluftsliv, Security m/vekterkurs, Treningsinstruktør, Lederutvikling og Bistand/reise. På skolen er vi 22 ansatte. Vi driver også en barnehage hvor det er 13 ansatte. Totalt har vi ca 25 årsverk. Skolens motto er «Året som forandrer.» Fredly bygger på et kristent verdigrunnlag. Trygghet, trivsel og respekt for mennesket står i sentrum.

 

Vi har for tiden ingen ledige stillinger!