Wanderlust – Bistand drar til Øst-Afrika i slutten av januar