Året på Fredly skal være trygt og trivelig, og vi vil at du skal føle deg hjemme.

Vi vurderer søknadene fortløpende og vil om nødvendig be om ytterligere informasjon og dokumentasjon. Fredly behandler søknadene etter 1. februar og gir deg en tilbakemelding på om du har fått plass etter dette. Først når du får svar trenger du å bestemme deg for om du aksepterer plassen. Lurer du på noe, kan du ta kontakt via mail: rektor@old.fredly.sircondesign.net

Når kan du søke?

I alle folkehøgskoler, også på Fredly, er det kontinuerlig opptak fra 1. februar. Du kan starte å søke allerede 1. oktober året før skolestart. Du vil da få en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden, men du må vente til 1. februar før du får vite om du har fått plass. Det er uansett lurt å søke tidlig siden enkelte linjer kan gå fulle allerede i mars/april. Vi fortsetter opptaket så lenge vi har ledige plasser.

Hvilke vedlegg skal være med?

Legg ved kopi av siste karakterutskrift. Husk at fravær og karakter i orden og oppførsel skal være med i søknaden.

Hvem kan søke?

Du må være egnet til et år på folkehøgskole, og fylle minst 18 år (19 år på Security, 20 år på Lederutvikling) i løpet av 2019. Unntaksvis tar vi inn 17-åringer dersom vi har ledige plasser på noen av linjene. For øvrig gjelder først til mølla-prinsippet, så det er lurt å søke tidlig. Les mer om de ulike linjene også for mer informasjon. De fleste av våre elever har fullført videregående skole før de begynner hos oss, men dette er absolutt ikke noe krav.

På linjen Security må man fylle 19 i løpet av 2019, og i tillegg:
– Ha god helse og være svømmedyktig
– Ha G i orden/oppførsel fra videregående skole

På Lederutvikling må man være fylt 20 år i løpet av 2019, og i tillegg:
– Ha gått et år på folkehøgskole tidligere
– Være tilpasningsdyktig og ha evner og anlegg innen det linjefaget man blir knyttet til

Hvor langt er et folkehøgskoleår?

Du har like mange undervisningsdager på folkehøgskole som i andre skoleslag. Men siden vi også har lørdagsundervisning, er skoleåret mer komprimert og varer i 33 uker (9 måneder), fra slutten av august til midten av mai.

Når får jeg svar på min søknad?

Vi behandler søknadene fortløpende fra 1. februar, og da går det sjelden mer enn 2-3 dager før du får svar fra oss. Husk at vi må ha siste karakterutskrift før vi kan behandle søknaden. Ta kontakt om du lurer på noe. Har du søkt og kommet inn på andre folkehøgskoler eller studier i tillegg til Fredly, må du selvsagt gi beskjed om hvilken skole du har valgt.

Du må betale innmeldingspenger som bekreftelse på at du tar plassen. Dette vil du få informasjon om.  Tidlig på sommeren sender vi deg informasjon om hva du bør ha med deg til skolen, hvilken romtype du har fått, hva som skjer når og hvordan, om betaling, stipend- og lånesøknad fra lånekassen m.m.

Det finnes to unntak fra denne regelen:
– Utenlandske søkere som må søke om oppholdstillatelse i Norge.
– Elever som trenger spesielt tilrettelagte undervisningstilbud.

For disse gruppene kan skolene starte opptaket tidligere.

Hvor mye teller karakterene?

Vi ser ikke så mye på fagkarakterene, men mest på orden/oppførsel og fravær.

Hvor mye koster det å gå på Fredly?

Her kan du sjekke hvor mye skoleåret koster.

Må jeg betale alle skolepengene før året?

Utgiftene for året blir fordelt slik at du betaler en del hver måned. Første faktura forfaller 30. juni. Deretter betaler du neste faktura ca. 1. september. NB! Merk at utbetalingen fra lånekassen er lavere enn det månedlige beløpet som skal betales inn til skolen, og at du derfor er avhengig av noe penger utenom!

Du må betale innmeldingspenger som bekreftelse på at du tar plassen. Når du søker vil vi sende deg ulike papirer med informasjon, om betaling, stipend- og lånesøknad fra lånekassen m.m.

Hvor skal jeg bo?

Det ene internatet vårt er fra 2007 og har 15 dobbeltrom med bad/wc. De andre internatene er nylig pusset opp, har dobbeltrom uten bad, og koster litt mindre. Vi har også noen få enkeltrom uten bad. Alle elevrom og felles oppholdsrom har trådløst internett.

Personvern

Som søker til Fredly folkehøgskole må vi behandle en del opplysninger om deg. Her kan du lese mer om personvern.