MANDAG
07:40 Frokost
08:15 Morgensamling
08:30 1. time Valgemner diverse
09:30 2. time Valgemner diverse
10:30 3. time Valgemner diverse
11:15 Lunsj
12:00 4. time Vasketime fellesområder
12:45 5. time Romvask
13:30 6. time Internattime
15:00 7. time Fritime
15:30 Middag
19:30 Kveldsmat
 
 
TIRSDAG
07:40 Frokost
08:15 Morgensamling
08:30 1. time Linjefag
09:30 2. time Linjefag
10:30 3. time Linjefag
11:15 Lunsj
12:00 4. time Linjefag
13:00 5. time Linjefag
14:00 (6. time Linjefag)
15:00 (7. time Linjefag)
15:30 Middag
19:30 Kveldsmat
 
 
ONSDAG
07:40 Frokost
08:15 Morgensamling
08:30 1. time Linjefag
09:30 2. time Linjefag
10:30 3. time Linjefag
11:15 Lunsj
12:00 4. time Linjefag
13:00 5. time Linjefag
14:00 (6. time Linjefag)
15:00 (7. time Linjefag)
15:30 Middag
19:30 Kveldsmat
 
 
TORSDAG
07:40 Frokost
08:15 Morgensamling
08:30 1. time Linjefag
09:30 2. time Linjefag
10:30 3. time Linjefag
11:15 Lunsj
12:00 4. time Linjefag
13:00 5. time Linjefag
14:00 (6. time Linjefag)
15:00 (7. time Linjefag)
15:30 Middag
19:30 Kveldsmat
 
 
FREDAG
07:40 Frokost
08:15 Morgensamling
08:30 1. time Vasketime fellesområder
09:30 2. time Fellesfag
10:30 3. time Fellesfag
11:15 Lunsj
12:00 4. time Allsamling
13:00 5. time Valgemner gym / god bok
14:00 6. time Valgemner gym / god bok
15:00 7. time Fri
15:30 Middag
19:30 Kveldsmat
 
 
 
LØRDAG
08:45 Frokost
09:30 1. time Seminar / foredrag / aktivitet
10:30 2. time Seminar / foredrag / aktivitet
11:30 3. time Seminar / foredrag / aktivitet
12:30 4. time Seminar / foredrag / aktivitet
13:30 Middag
18:00 Kveldsmat
20:00 Elevkveld / hyggekveld
21:30 Nattmat
 
 
 
SØNDAG
09:30 Frokost m/ matpakkesmøring
15:30 Middag
19:30 Kveldsmat