Kjære elever / foreldre / foresatte / søsken.
Velkommen til skolestart på Fredly folkehøgskole lørdag 24.08.2019.
 
(Det er mulig å komme fredag fra kl. 09:00 dersom det passer dårlig med transporten på lørdag)
 
Programmet er som følger:
 
Lørdag:
09:00 – 15:30: Innkvartering
13:00 – 15:30 Buffèt i matsalen
16:00 Åpningsfest
17:30 Kaffe i matsalen. Avskjed med foreldre / foresatte / søsken
18:00 Samling elever og ansatte
19:00 Diverse aktiviteter
20:30 Kveldsmat
 
Søndag:
09:30 Frokost
10:30 Bli kjent – dag